Rubriky
Nezařazené

Rekonstrukce dokončena

Kabiny našeho domácího hřiště v Čentické ulici již dlouho volaly o pomoc, a ta nakonec přišla skutečně na poslední chvíli. Havarijní stav střechy odstartoval celou akci. Zatékáním byla narušena statika a některé místnosti musely být zajištěny provizorní konstrukcí. Pan starosta vyslyšel naše volání o pomoc a z magistrátní dotace sehnal to nejdůležitější – peníze.

Rekonstrukce probíhala od podzimu ve třech etapách. Na prvním místě bylo potřeba zajistit rekonstrukci střechy. Poté ve druhé etapě následovala výměna skladových prostor, nádrží pro závlahu a oprava plochy areálu. Na závěr proběhla kompletní rekonstrukce vnitřních prostor kabin a severní fasády. Výběr dodavatele a dozorování stavby zajistila MČ.

V rámci první etapy byla kompletně odstraněna původní plechová krytina střechy. Byly nahrazeny uhnilé části dřevěných vazníků a prken záklopu. Opravily se komíny, hromosvod, vyměnily okapy a svody. Celá střecha byla tepelně zaizolována polystyrénem a zakryta fólií. Olysalý prkenný „nos“ se zateplil, omítnul a natřel klubovou zelenou. Svépomocí jsme si vyměnili polykarbonát na pergole a natřeli její dřevěné části.

Po opravě střechy jsme se vrhli na úpravu areálu. Konečně jsme odstranili staré „teskáče“, které prostor hyzdily od devadesátých let, vyměnili polorozpadlou plechovou skladovou halu a zcela zkorodované nádrže pro závlahu. Tímto děkujeme sponzorům, bez kterých bychom tak náročnou akci neufinancovali.

Koncem roku pan starosta splnil slib a zajistil financování pro opravu vnitřních prostor kabin, na kterou jsme tolik čekali. Kabiny využívá dennodenně stovka dětí a jejich stav už nebyl důstojný a přestával být bezpečný. Díky napjatému rozpočtu a s vědomím finanční nenasytnosti rekonstrukce tak staré, v akci „Z“ stavěné budovy, jsme se opravy báli. Musela se stihnout do začátku sezóny a nepřicházelo v úvahu jí nedotáhnout do konce.

Díky šťastné ruce při výběru dodavatele, kterého opět zajistila MČ, a perfektnímu přístupu zaměstnanců úřadu během stavby nakonec vše výborně dopadlo. Vybouralo se, co se dalo, vyměnila elektroinstalace, bojlery na teplou vodu, trošku se změnily dispozice. Všechny koupelny byly nově zaizolovány, obloženy a vybaveny novou sanitou. Kabiny hostí mají od truhláře nové vybavení na míru a konečně jsou vytápěny. Zavěsil se nový podhled ze zapuštěnými světly, udělali se nové omítky a štuky, vymalovalo se. Vše bylo uděláno z gruntu na nic důležitého se nezapomnělo. Když už rozpočet nestačil zachránili nás opět sponzoři. Jen na výměnu oken už nezbylo – tak snad příště.

Výsledek stojí za to. Vše je krásné nové, funkční a důstojné. Teď nás ještě čeká oprava parkovací plochy za budovou, kterou zabezpečí opět MČ a terénní úpravy v okolí pískoviště. Pak bude hotovo a budeme moci slavnostním výkopem pana starosty, který má na tom, že vše dobře dopadlo, lví podíl, zahájit jarní část 99. sezóny našeho klubu. Ale hlavně budeme mít krásné, důstojné zázemí, abychom mohli v roce 2024 se vší parádou oslavit veliký milník – 100 let od založení našeho klubu.