Rubriky
Nezařazené

Karel Novák získal Cenu Václava Jíry

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) každoročně oceňuje cenou Dr. Václava Jíry osobnosti, které se v Česku významně podíleli na rozvoji fotbalu na celorepublikové či regionální úrovni. V letošním roce jich tak obdrželo „malou plaketu“ celkem 41. Ceny Dr. Václava Jíry jsou vyhlašovány od roku 1993.

Držiteli Ceny Dr. Václava Jíry v hlavních kategoriích se v letošním kalendářním roce stali úspěšný trenér Miroslav Koubek, někdejší dlouholetý rozhodčí Ivan Grégr a bývalý fotbalový a také futsalový trenér Josef Konta.

Kromě tří ocenění v hlavních kategoriích se dostalo na dalších 38 osobností ze všech krajů Česka. Mezi nimi byl i náš dlouholetý hráč, trenér a funkcionář Karel Novák.

Karel Novák začal hrát fotbal v 6 letech v Halámkách (jižní Čechy), kde se narodil. Fotbalu se věnuje celý život. Od 8 let až do konce své aktivní kariéry hrál za SK Újezd nad Lesy (později FK Újezd n.L.), s výjimkou 4 sezón, kdy hrál za sousední Sibřinu. Vždy to byl řízný bek, který by se pro mužstvo rozdal! Obětavý, běhavý a neustále komentující dění na hřišti!  Karel aktivní fotbal neopustil dodnes, kdy i v 66 letech 2x týdně hraje se starou gardou Újezda nad Lesy. A stále platí že, co si neuhraje nohama, dohraje si pusou.

V 90. letech začal trénovat mládež v Újezdě nad Lesy a když se mu v pozdějším věku narodil syn Honza, tak byl u jeho prvních fotbalových krůčků v Újezdě. Dnes, i díky Karlovi, kope Honza za ligový dorost Viktorky Žižkov. Karel se vrátil k trénování nejmenších přípravek a mladších žáků a je v Újezdě respektovanou trenérskou autoritou. Karel se nebál ani trénování dívčího týmu v Újezdě n. L., kde jeho svěřenkyněmi byla i jeho žena a dcera.

V Újezdě nad Lesy dlouhá léta působí i jako funkcionář, je členem výboru, vykonává funkci pokladníka, jednu dobu vedl i účetnictví klubu.

Tímto mu k udělení ceny gratulujeme a přejeme mnoho dalších let v našem klubu.

Rubriky
Nezařazené

Letní kemp je za námi

V druhém červencovém týdnu jsme uspořádali 6. ročník letního fotbalového kempu. Přihlásilo se nám celkem 41 dětí narozených v letech 2009 – 2016, které byly rozděleny do 3 skupin. O každou skupinu se starali vždy nejméně 2 licencovaní trenéři.

Pro děti byl zajištěn program v podobě fotbalových i mimofotbalových aktivit, občerstvení po celý den a také došlo jeden den kvůli velkým vedrům na hromadnou „koupačku“ v Klánovicích.

Pro děti jsme letos připravili překvapení v podobě návštěvy Honzy Webera, devítinásobného mistra světa a jediného českého profesionálního freestylisty s fotbalovým míčem a footbagem. Dětem se tak dostalo unikátního zážitku z kombinací vítězných profesionálních sestav

Rubriky
Nezařazené

Zvolen nový výkonný výbor

Na Valné hromadě našeho klubu jsme si s našimi členy zvolili nový výkonný výbor. Došlo pouze ke kosmetickým změnám. Martina Hrocha a Antonína Horu nahradili Martin Polák a Michal Krejčí. Předsedou i na další čtyřleté období zůstal Tomáš Zeman. Výkonný výbor byl složen tak, aby si v něm každý našel svoji funkci, jak bude našemu klubu svojí prací a svými zkušenostmi pomáhat. Další Valná hromada nás tak čeká zase na podzim v roce 2025.

Nové složení výkonného výboru

Tomáš Zeman – předseda klubu

Martin Mora – místopředseda

Ondřej Cikhart – člen

Jiří Borovička – člen

Petr Andras – člen

Karel Novák – člen

Jan Veselovský – člen

Martin Polák – člen

Michal Krejčí – člen

Rubriky
Nezařazené

Pozvánka na Valnou hromadu FKÚ

Na základě stanov svolává výkonný výbor řádnou valnou hromadu fotbalového klubu FK Újezd nad Lesy.

Valná hromada se uskuteční v úterý 16.11.2021 od 18:30 v restauraci na fotbalovém hřišti

Program :

  1. Zahájení VH
  2. Zpráva o činnosti klubu od minulé VH
  3. Zpráva o hospodaření klubu
  4. Zpráva o sportovní činnosti
  5. Návrh a volba výkonného výboru na další období dle stanov
  6. Návrh a volba revizní komise na další období dle stanov
  7. Různé
  8. Ukončení VH

Členem FK Újezd nad Lesy je každý registrovaný hráč nebo funkcionář u Fotbalové asociace FAČR (pokud členovi nebylo více než 18 let, hlasovací právo připadá zákonnému zástupci, tohoto člena).

Dále jsou členy FK Újezd nad Lesy všichni hráči staré gardy a ženského tým Újezdu nad Lesy, dle seznamu, který vede výkonný výbor FK Újezd nad Lesy.

Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu a to včetně rodičů dětí registrovaných v FK Újezd nad Lesy.

V Praze dne 4.11.2021

v.r. Tomáš Zeman, předseda oddílu