Rubriky
Nezařazené

Pozvánka na Valnou hromadu FKÚ

Na základě stanov svolává výkonný výbor řádnou valnou hromadu fotbalového klubu FK Újezd nad Lesy.

Valná hromada se uskuteční v úterý 16.11.2021 od 18:30 v restauraci na fotbalovém hřišti

Program :

  1. Zahájení VH
  2. Zpráva o činnosti klubu od minulé VH
  3. Zpráva o hospodaření klubu
  4. Zpráva o sportovní činnosti
  5. Návrh a volba výkonného výboru na další období dle stanov
  6. Návrh a volba revizní komise na další období dle stanov
  7. Různé
  8. Ukončení VH

Členem FK Újezd nad Lesy je každý registrovaný hráč nebo funkcionář u Fotbalové asociace FAČR (pokud členovi nebylo více než 18 let, hlasovací právo připadá zákonnému zástupci, tohoto člena).

Dále jsou členy FK Újezd nad Lesy všichni hráči staré gardy a ženského tým Újezdu nad Lesy, dle seznamu, který vede výkonný výbor FK Újezd nad Lesy.

Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu a to včetně rodičů dětí registrovaných v FK Újezd nad Lesy.

V Praze dne 4.11.2021

v.r. Tomáš Zeman, předseda oddílu