Rubriky
Nezařazené

Zákaz vstupu na Blatov

Vážení rodiče.

V poslední době se nám množí dotazy, zda je možné si jít na naše tréninkové hřiště na Blatově jen tak zakopat. Posílám tedy oficiální stanovisko klubu, abychom předešli případným dotazům nebo nejasnostem.

Tréninkový areál na Blatově máme pronajatý od MČ Praha 21. Areál slouží jako tréninkové centrum FK Újezd nad Lesy, není to areál veřejný. Péči o tento areál financujeme výhradně z vlastních prostředků získaných z příspěvků členů, nejrůznějších dotací a grantů. 

V posledních týdnech a měsících se potýkáme s tím, že se z tohoto areálu stal veřejný prostor pro mládež pro nejrůznější, nejen sportovní, aktivity. Někteří tam chtějí hrát fotbal, jiní si však tréninkový areál pletou s hernou bez pravidel a nechovají se tam, jak by měli. Dochází k ničení celého prostoru a to v masivní míře. Z toho důvodu je areál ve stavu, že není úplně bezpečné tam nechat děti samotné a bez dozoru. V minulém měsíci jsme tam našli injekční stříkačky, zmizelo zatížení z brankových konstrukcí, hrozí pád branek a potenciálně může dojít i k vážnému zranění přítomných dětí, jsou uřezaná ocelová lanka napínající sítě, zničené oplocení atd.

Nemáme žádné bezpečností atesty na jakékoliv herní prvky v areálu, které jsou vyžadovány při provozování veřejného sportoviště. My, jako klub, jmenovitě výkonný výbor, jako nájemce neseme plnou zodpovědnost za vše co se v tomto prostoru, včetně odpovědnosti za případné úrazy a zranění.

Z těchto důvodů bylo výkonným výborem našeho klubu rozhodnuto, že zakážeme vstup úplně všem, pokud nebudou pod dozorem trenéra na organizovaném tréninku své věkové kategorie pod hlavičkou FK Újezd nad Lesy. 

Naše rozhodnutí jsme konzultovali s tajemníkem z MČ Praha 21 a souhlasí s ním také. Společně s MČ nyní vymýšlíme, jak celý areál zabezpečit a zafinancovat nutné opravy a úpravy, aby mohl bezpečně sloužit ke sportovaní dětí a to i mimo tréninkové jednotky našeho klubu. 

Pro sportovní aktivity mohu doporučit umělý povrch u 2. stupně ZŠ Polesná anebo Psí plácek na rohu ulic Hulická a Sudějovická.

Děkujeme za pochopení

Výkonný výbor FK Újezd nad Lesy z.s